เกี่ยวกับไมเกรน

ไมเกรนมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นเพียงอาการปวดศีรษะที่รุนแรงเท่านั้น แต่แท้จริงแล้วไมเกรนคืออะไร?  ปัจจุบันยังไม่ทราบแน่ชัดว่าอะไรเป็นสาเหตุของไมเกรน แต่ที่ทราบก็คือไมเกรน เป็นสภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทที่ส่งผลต่อระบบประสาทของเราด้วยการทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงชั่วคราวของสารเคมี เส้นประสาท และหลอดเลือดในสมองของเรา1-3

 

ไมเกรนคืออะไร?

เมื่ออาการไมเกรนกำเริบ (Migraine Attack) เกิดขึ้น มันอาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับคุณที่จะรับมือเพราะอาการไมเกรนมีความแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล4 อาการไมเกรนที่คุณเป็นก็อาจแตกต่างจากที่คุณเคยเป็นมาก่อนหน้า4 คุณอาจมีอาการไมเกรนกำเริบที่คงอยู่นานไม่กี่ชั่วโมงหรือไปจนถึงหลายวัน4 บางครั้งไมเกรนของคุณอาจกำเริบไม่บ่อย เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่ง เช่น สองสามเดือนเป็นไมเกรนกำเริบครั้งหนึ่งหรือแต่ละครั้งที่กำเริบอาจห่างกันเป็นปี2-5 หรือคุณอาจมีอาการไมเกรนกำเริบเป็นประจำและมีความถี่มากกว่านั้น3

ลักษณะเด่นของอาการไมเกรนกำเริบ คือ ปวดศีรษะอย่างรุนแรง ปวดตุบๆ มักเกิดที่ด้านใดด้านหนึ่งของศีรษะ3 คุณอาจมีอาการคลื่นไส้ และ/หรือไวต่อแสงหรือเสียง2,3 ผลกระทบของไมเกรนขึ้นอยู่กับความรุนแรงและความถี่ของการกำเริบ สำหรับบางคน ไมเกรนอาจทำให้ไม่สามารถทำกิจกรรมใดๆ ได้อย่างสิ้นเชิง ส่งผลให้ผู้ป่วยต้องพลาดโอกาสต่างๆ ในชีวิตประจำวัน3

ไมเกรนได้พบบ่อยแค่ไหน?

ไมเกรนเป็นสภาวะที่พบได้บ่อย ประมาณ 1 ใน 7 ของคนทั่วโลก จะประสบกับอาการไมเกรนกำเริบเป็นประจำ6 ไมเกรนเกิดขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย3 อาการไมเกรนกำเริบมักเริ่มเกิดในวัยผู้ใหญ่และคนส่วนใหญ่ที่เป็นมักมีอายุในช่วง 25-55 ปี2,6,7

อาการของไมเกรน
มีอะไรบ้าง?

อาการไมเกรนของคุณอาจเกิดได้หลากหลาย แต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นไมเกรนมักรายงานว่า มีความรู้สึกคลื่นไส้ ไวต่อแสง เสียง และกลิ่น หรือยากที่จะจดจ่อมีสมาธิ2,3,8 คุณยังอาจพบว่าเกิด “ออร่า” ในช่วงเริ่มต้นของไมเกรน2,8 อาการออร่าของไมเกรนนี้อาจเห็นเป็นแสงวูบวาบหรือเกิดจุดดำในภาพที่มองเห็น เวียนศีรษะ อาการชา รู้สึกเหมือนมีของแหลมทิ่มแทง หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการพูด8

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ อาการของไมเกรน

ความแตกต่างของไมเกรน
กับปวดศีรษะธรรมดา
คืออะไร?

ศาสตราจารย์ Sabina Brennan นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองจาก Trinity College Dublin อธิบายถึงความแตกต่างระหว่างโรคปวดศีรษะกับไมเกรน ผลกระทบของไมเกรนต่อชีวิตประจำวัน อาการและสิ่งกระตุ้นของไมเกรน

สาเหตุของไมเกรนคืออะไร?

ที่ผ่านมามีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษาเกี่ยวกับสภาวะนี้ แต่ปัจจุบันยังคงไม่สามารถเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ว่าอะไรเป็นสาเหตุของไมเกรน1 งานวิจัยบางชิ้นระบุว่าประวัติครอบครัวหรือพันธุกรรมอาจมีบทบาทเกี่ยวข้อง1,3

อาการไมเกรนกำเริบมักเกิดขึ้นโดยสิ่งกระตุ้น2 สิ่งกระตุ้นไมเกรนของคุณ หรือสิ่งกระตุ้นหลายอย่างร่วมกัน เป็นสิ่งกระตุ้นที่เฉพาะเจาะจงต่อคุณ2,9  การกำเริบครั้งหนึ่งอาจถูกกระตุ้นโดยความเครียด อีกครั้งหนึ่งอาจถูกกระตุ้นโดยอาหารบางอย่างที่คุณรับประทาน2,4

สิ่งกระตุ้นอื่นๆ ของไมเกรนที่หลายคนทราบดี ได้แก่ เครื่องดื่มบางชนิด การขาดน้ำ ระดับน้ำตาลในเลือดต่ำ หรือการเปลี่ยนแปลงฮอร์โมน2,4,9 สิ่งแวดล้อม เช่น แสงไฟกระพริบ หรือแม้แต่สภาพอากาศ ก็อาจทำให้เกิดอาการไมเกรนกำเริบได้เช่นกัน10

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุและสิ่งกระตุ้นของไมเกรน

การขอความ
ช่วยเหลือเพื่อจัด
การกับไมเกรน

อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวเมื่อต้องประสบกับอาการไมเกรนกำเริบ.4แต่ด้วยความช่วยเหลือจากแพทย์ของคุณ คุณอาจพบวิธีการต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณสามารถอยู่ร่วมกับไมเกรนได้ ถึงแม้ปัจจุบันจะยังไม่มียาเพื่อป้องกันสาเหตุต้นตอของไมเกรน.2 แต่เราได้รวบรวมข้อมูลต่างๆเพื่อจัดการกับไมเกรน ซึ่งอาจมีส่วนช่วยในการป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของอาการกำเริบของคุณได้

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการไมเกรนและการรักษาไมเกรน การจัดการไมเกรนและการรักษาไมเกรน

ไมเกรนมีหลายประเภทหรือไม่?

ใช่คุณอาจมีอาการไมเกรนที่แตกต่างจากของคนอื่น เพราะว่าไมเกรนไม่ได้มีเพียงประเภทเดียว4 คุณอาจเป็นไมเกรนชนิดไม่มีออร่า หรือไมเกรนชนิดมีออร่า2,4

หากคุณเป็นไมเกรนแบบมีออร่า แต่คุณไม่มีอาการปวดศีรษะ คุณอาจเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ไมเกรนเงียบ”2 อาการไมเกรนยังไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะที่ศีรษะเท่านั้น ยังมีอาการทางช่องท้องได้อีกด้วย7

ไมเกรนมีหลายประเภทและการวินิจฉัยของแต่ละประเภทจะพิจารณาจากความถี่และลักษณะอาการที่คุณเป็น4

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับไมเกรนประเภทต่างๆ และอาการในหัวข้อประเภทของไมเกรน

  1. NHS Choices. Migraine – Causes http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Causes.aspx [Last Accessed: November 2018]
  2. NHS Choices. Migraine. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Introduction.aspx [Last Accessed: November 2018]
  3. Migraine Research Foundation. Migraine fact sheets. http://migraineresearchfoundation.org/about-migraine/migraine-facts/ [Last accessed: November 2018]
  4. The Migraine Trust. More than ‘just a headache’. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine- what-is-it/more-than-just-a-headache/ [Last Accessed: November 2018]
  5. National Migraine Centre. Migraine and headaches. http://www.nationalmigrainecentre.org.uk/migraine-and-headaches/ [Last accessed: November 2018]
  1. The Migraine Trust. Facts and Figures. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/migraine-what-is-it/facts-figures/ [Last accessed: November 2018]
  2. Lipton et al. Migraine: Epidemiology, Impact, and Risk Factors for Progression. Headache 2005; 45: S3-S13
  3. NHS Choices. Migraine Symptoms. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Symptoms.aspx [Last accessed: November 2018]
  4. The Migraine Trust. Chronic Migraine. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/types-of-migraine/chronic-migraine/ [Last Accessed: November 2018]
  5. NHS Choices. 10 Headache Triggers. http://www.nhs.uk/livewell/headaches/pages/headachetriggers.aspx [Last accessed: November 2018]

กลับไปด้านบน