การรักษา
ไมเกรน

หากคุณต้องใช้ชีวิตอยู่กับไมเกรน คุณควรทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาไมเกรน ไม่ว่าคุณจะเป็นไมเกรนประเภทครั้งคราว (หรือ episodic คือ เป็นไมเกรนไม่เกิน 14 วันต่อเดือน) หรือไมเกรนประเภทเรื้อรัง (หรือ chronic คือ เป็นไมเกรนตั้งแต่ 15 วันต่อเดือนขึ้นไป)1

การรักษาไมเกรน มี 2 แบบ คือ การรักษาอาการเฉียบพลัน (acute treatment) เพื่อจัดการกับอาการของไมเกรน2 และ การรักษาเชิงป้องกัน (prevention treatment) ซึ่งสามารถช่วยได้ทั้งไมเกรนประเภทครั้งคราวและเรื้อรัง

การจัดการไมเกรน

ขั้นตอนแรกในการจัดการไมเกรนคือพยายามค้นหาสิ่งกระตุ้นและหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นไมเกรนของคุณหากเป็นไปได้3

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ สาเหตุและสิ่งกระตุ้นไมเกรน

หากคุณเป็นไมเกรน ทางเลือกในการใช้ชีวิตเพื่อสุขภาพที่ดี เช่น จำกัดความเครียด รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และนอนหลับอย่างเพียงพอ และที่สำคัญอย่างยิ่งคือการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้น4 ด้วยวิถีชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปที่จะทำสิ่งเหล่านี้ แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างมาก คือการหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจเป็นตัวกระตุ้น จะทำให้คุณอาจสามารถลดจำนวนครั้งของการเกิดอาการไมเกรนลงได้5

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การจัดการไมเกรน

เปิดทั้งหมด / ย่อทั้งหมด

ประเภทของยาไมเกรน  

ยาไมเกรนแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม6 แพทย์ของคุณสามารถบอกคุณได้ว่ายาใดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

 • ยารักษาอาการเฉียบพลัน
 • ยารักษาเชิงป้องกัน

ยารักษาอาการไมเกรนเฉียบพลัน 

วิธีการรักษาไมเกรนเหล่านี้ใช้ในระหว่างมีอาการไมเกรนกำเริบเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะและอาการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับไมเกรนของคุณ6

ตัวอย่างบางส่วนของการรักษาไมเกรนเฉียบพลัน ได้แก่7

 • ยาแก้ปวด
 • ยาแก้อาการคลื่นไส้อาเจียน

ด้วยการใช้ยากลุ่มรักษาอาการไมเกรนเฉียบพลัน อาจทำให้คุณเกิดอาการปวดศีรษะจากการใช้ยาเกิน ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อยารักษาไมเกรนเฉียบพลันที่คุณใช้กลับกลายมาเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวดศีรษะเพิ่มจากการใช้ยาบ่อยครั้งหรือมากเกินไป8 ปรึกษาแพทย์หากคุณคิดว่าสถานการณ์นี้ตรงกับคุณ

ยารักษาไมเกรนเชิงป้องกัน 

การรักษาเชิงป้องกัน ใช้เพื่อหยุดไมเกรนกำเริบตั้งแต่ก่อนจะเริ่ม ยากลุ่มนี้ต้องรับประทานอย่างสม่ำเสมอถึงแม้คุณจะไม่มีอาการไมเกรนกำเริบก็ตาม โดยทั่วไปแล้ว ยาป้องกันไมเกรนจะพิจารณาใช้โดยแพทย์ของคุณ หากคุณมีอาการไมเกรนกำเริบมากกว่า 4 ครั้งต่อเดือน9

การรักษาอื่นๆ สำหรับไมเกรน  

นอกจากนี้ยังมีแนวทางการรักษาแบบไม่ใช้ยาสำหรับการป้องกันไมเกรน ซึ่งสามารถใช้เป็นการรักษาเสริมร่วมกับยาได้10 การรักษาเหล่านี้ได้แก่11,12

 • การฝังเข็ม
 • วิตามินและแร่ธาตุ
 • อุปกรณ์กระตุ้นระบบประสาท

ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยที่สำคัญในการรักษา 

 • ระวังอาการปวดศีรษะจากการใช้ยาเกิน ถึงแม้บางครั้งยาแก้ปวดจะเป็นวิธีการที่จำเป็นในการรักษาอาการปวดศีรษะหรืออาการปวดอื่นๆ แต่การใช้เป็นประจำอาจนำไปสู่อาการปวดศีรษะจากการใช้ยาเกิน8 การใช้ยาเกินอาจเป็นสาเหตุให้ยาของคุณบรรเทาปวดไม่ได้ผลและเริ่มก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะ8 หากคุณสงสัยว่าเป็นกรณีนี้ ปรึกษาถึงทางเลือกต่างๆ กับแพทย์ของคุณ
 • อย่าเปลี่ยนแปลงการรักษาหรือหยุดยาที่ได้รับตามใบสั่งแพทย์โดยไม่ปรึกษาแพทย์เสียก่อน ใช้ยาตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเสมอ
 • ระมัดระวังการใช้ยาหากตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร ปรึกษาถึงทางเลือกต่างๆ กับแพทย์หรือพยาบาลผดุงครรภ์ของคุณในช่วงต้นของการตั้งครรภ์ให้เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้2

พบแพทย์เพื่อทบทวนการรักษาอย่างสม่ำเสมอ อาการไมเกรนของคุณอาจพัฒนาขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีการปรับแนวทางการรักษาของคุณตามการเปลี่ยนแปลงนั้นเพื่อให้มั่นใจว่าการดูแลรักษานั้นยังเหมาะสมกับคุณ11 การจดบันทึกไมเกรนประจำวัน ตัวอย่างเช่น การใช้บันทึกประจำวันของไมเกรน (Migraine Diary) และแจ้งข้อมูลต่างๆให้แพทย์ทราบทุกครั้งเมื่อพบแพทย์เป็นสิ่งสำคัญในการจัดการไมเกรน ใช้เวลากับแพทย์ของคุณเพื่อพูดคุยว่าคุณรู้สึกอย่างไร ไมเกรนมีผลกระทบต่อชีวิตคุณอย่างไร การรักษาได้ผลหรือไม่ และมีการเปลี่ยนแปลงในอาการของคุณหรือวิถีชีวิตหรือไม่อย่างไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มโอกาสที่คุณจะได้รับการดูแลรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมมากที่สุด นอกจากนี้ ปัจจัยอื่นๆ เช่น ความรุนแรงและเวลาที่เกิดไมเกรนกำเริบ รวมถึงข้อมูลว่าคุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับผลการรักษา จะสามารถช่วยแพทย์ของคุณเลือกการรักษาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

 1. Katsarava Z, Buse D, Manack A, Lipton R. Defining the differences between episodic migraine and chronic migraine. Current Pain and Head Reports 2012; 16: 86-92
 2. NHS Choices. Treatment. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Treatment.aspx [Last accessed: November 2018]
 3. NHS Choices. Migraine – Prevention. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Prevention.aspx [Last accessed: November 2018]
 4. NHS Choices. Causes. http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Causes.aspx#triggers [Last accessed: November 2018]
 5. The Migraine Trust. What is a trigger? https://www.migrainetrust.org/about-migraine/trigger-factors/what-is-a-trigger/ [Last accessed: November 2018]
 6. The Migraine Trust. Medication. https://www.migrainetrust.org/living-with-migraine/treatments/medication/ [Last accessed: November 2018]
 7. Migraine Action. Migraine Treatments and Therapies – Acute Treatments. http://www.migraine.org.uk/information/treatments-and-therapies/acute-treatments/#acute [Last accessed: November 2018]
 1. The Migraine Trust. Medication-overuse headache. https://www.migrainetrust.org/about-migraine/types-of-migraine/other-headache-disorders/medication-overuse-headache [Last accessed: November 2018]
 2. Migraine action. Migraine Treatments and Therapies – Preventative Treatments. http://www.migraine.org.uk/information/treatments-and-therapies/preventative-treatments/ [Last accessed: November 2018]
 3. Migraine Action. Complementary Treatments. http://www.migraine.org.uk/information/treatments-and-therapies/complementary-treatments/#complemtary [Last accessed: November 2018]
 4. Migraine.com. External Nerve Stimulation Device for Migraine Prevention Receives FDA Approval https://migraine.com/blog/external-nerve-stimulation-device-for-migraine-prevention-receives-fda-approval/ [Last accessed: November 2018]
 5. The Migraine Trust. Migraine in later life. https://www.migrainetrust.org/living-with-migraine/coping-managing/migraine-in-later-life/ [Last accessed: November 2018]

กลับไปด้านบน