ประเภทของ
ไมเกรน

ไมเกรน 12 ประเภทที่ควรรู้จัก

ไมเกรนมีหลายประเภท ซึ่งโดยทั่วไปมักมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดแบบตุบๆ ที่ข้างใดข้างหนึ่งของศีรษะ1 คุณอาจมีอาการนำเป็นเวลา 2-3 วัน ก่อนไมเกรนจะกำเริบ เช่น การเปลี่ยนแปลงอารมณ์ ความอยากอาหาร และระดับพลังงาน2 อาการที่เกิดขึ้นกับคุณมักจะขึ้นกับประเภทของไมเกรนที่คุณเป็น

เริ่มต้นกันที่ไมเกรนที่พบบ่อยที่สุด 3 ประเภท

ไมเกรน
ที่พบบ่อย
ที่สุด
3 ประเภท

ไมเกรนทุกประเภท
เหมือนกันหมด
จริงหรือไม่?

ศาสตราจารย์ Sabina Brennan นักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสมองจาก Trinity College Dublin อธิบายถึงไมเกรนประเภทต่างๆ และให้รายละเอียดเกี่ยวกับอาการของไมเกรนชนิดที่มีออร่

ไมเกรน
ประเภทอื่นๆ
มีอาการ
แตกต่างกัน

 1. ไมเกรนเรื้อรัง (Chronic Migraine) คือไมเกรนที่คุณเป็นมากกว่า 15 วันในหนึ่งเดือน6
 2. ไมเกรนสายตา (Retinal Migraine, Ocular Migraine) เป็นประเภทหนึ่งของอาการไมเกรนกำเริบที่ทำให้คุณสูญเสียการมองเห็นหรือรบกวนการมองเห็นที่ข้างหนึ่งของดวงตา7
 3. ไมเกรนช่องท้อง (Abdominal Migraine) เป็นไมเกรนที่ความปวดเกิดขึ้นในช่องท้องมากกว่าปวดศีรษะและทำให้เกิดอาการปวดท้อง คลื่นไส้ และอาเจียน ไมเกรนประเภทนี้พบบ่อยในเด็ก8
 4. ไมเกรนช่วงมีประจำเดือน (Menstrual Migraine) มีความสัมพันธ์กับรอบเดือนของผู้หญิง และมักเกิดภายในช่วงสองวันทั้งก่อนและหลังมีประจำเดือน9
 5. ไมเกรนที่มีออร่าของก้านสมอง (Migraine with Brainstem Aura, Basilar Migraine) ซึ่งอาจก่อให้เกิดอาการสูญเสียการทรงตัว เห็นภาพซ้อน พูดลำบาก และหมดสติ10
 6. ไมเกรนอัมพาตครึ่งซีก (Hemiplegic Migraine) พบได้ยากแต่เป็นรูปแบบไมเกรนที่มีความรุนแรงซึ่งทำให้เกิดอาการอัมพาตชั่วคราวที่มักเป็นซีกใดซีกหนึ่งของร่างกาย สำหรับบางคนอาการออร่าอาจคงอยู่นาน 2-3 สัปดาห์
 1. ไมเกรนตา (Ophthalmic Migraine) เป็นไมเกรนอีกประเภทที่พบได้ยากซึ่งทำให้เกิดอาการอ่อนแรงของกล้ามเนื้อตา มักเกิดในคนอายุน้อย นอกเหนือจากอาการปวดศีรษะ ผู้ป่วยจะมีอาการทางตา เช่น ม่านตาขยาย มีปัญหาในการเคลื่อนไหวลูกตา และหนังตาบนตก12
 2. ไมเกรนเวียนศีรษะ (Vestibular Migraine)หรือเรียกว่าไมเกรนที่สัมพันธ์กับเวียนศีรษะบ้านหมุน ไมเกรนประเภทนี้ทำให้เกิดอาการเสียการทรงตัว เช่น เวียนศีรษะและบ้านหมุน13
 3. ไมเกรนชนิดคงอยู่ยาวนาน (Status Migrainosus) เป็นไมเกรนประเภทที่มีอาการปวดศีรษะคงอยู่นานติดต่อกัน 3 วันหรือมากกว่า14 ไมเกรนประเภทนี้ยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการขาดน้ำและสูญเสียการนอนหลับอันเป็นผลมาจากความเจ็บปวดที่ยาวนานและการอาเจียน4

การทราบถึงประเภทไมเกรนที่คุณอาจเป็น หรืออย่างน้อยที่สุดคือการเข้าใจถึงอาการไมเกรนที่คุณเป็น จะสามารถช่วยคุณและแพทย์ของคุณให้เกิดการวินิจฉัยที่ถูกต้องและวางแผนการจัดการไมเกรนอย่างเหมาะสมที่สุด


คุณเป็นไมเกรน
ประเภทใด?

ด้วยไมเกรนนั้นมีหลายประเภท การได้รับการวินิจฉัยอย่างแม่นยำจากแพทย์ของคุณว่าคุณเป็นไมเกรนประเภทใดจึงเป็นกุญแจสำคัญในการจัดการกับโรค การติดตามไมเกรนของคุณด้วยการจดบันทึกประจำวันมีประโยชน์และเป็นสิ่งสำคัญที่แพทย์จะต้องเข้าใจอย่างชัดเจนว่าสิ่งที่คุณเผชิญคืออะไรและไมเกรนมีผลกระทบอย่างแท้จริงกับคุณอย่างไร

บันทึกประจำวันของไมเกรน(Migraine Diary)สามารถช่วยคุณบันทึกอาการและสิ่งกระตุ้นไมเกรนของคุณ นำสิ่งที่คุณบันทึกไว้ไปตามนัดหมายกับแพทย์เพื่อให้สามารถทบทวนและร่วมกันวางแผนการจัดการกับไมเกรนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณ

 1. NHS Choices. Migraine.
  http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Introduction.aspx [Last accessed: November 2018]
 2. NHS Choices. Migraine Symptoms. Available at:
  http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Symptoms.aspx [Last updated: November 2018]
 3. The Migraine Association of Ireland. Migraine Without Aura. Available at:
  http://www.migraine.ie/types-of-migraine/migraine-without-aura/ [Last accessed: November 2018]
 4. The Migraine Trust. Symptoms and Stages. Available at:
  https://www.migrainetrust.org/about- migraine/migraine-what-is-it/symptoms-and-stages/ [Last accessed: November 2018]
 5. The Migraine Association of Ireland. Migraine Aura Without Headache. Available at:
  http://www.migraine.ie/types-of-migraine/aura-without-headache/ [Last accessed: November 2018]
 6. The Migraine Trust. Chronic Migraine
  https://www.migrainetrust.org/about-migraine/types-of- migraine/chronic-migraine/ [Last accessed: November 2018]
 7. WebMD. Ocular Migraine Basics. Available at:
  https://www.webmd.boots.com/migraines- headaches/guide/ocular-migraine-basics [Last accessed: November 2018]
 1. WebMD. Abdominal Migraine. Available at:
  https://www.webmd.boots.com/migraines- headaches/guide/abdominal-migraines [Last accessed: November 2018]
 2. NHS. Migraine Prevention. Available at:
  http://www.nhs.uk/Conditions/Migraine/Pages/Prevention.aspx [Last accessed: November 2018]
 3. The Migraine Association of Ireland. Basilar Migraine. Available at:
  http://www.migraine.ie/types-of-migraine/basilar-migraine/ [Last accessed: November 2018]
 4. The Migraine Association of Ireland. Hemiplegic Migraine. Available at:
  http://www.migraine.ie/types-of-migraine/hemiplegic-migraine/ [Last accessed: November 2018]
 5. The Migraine Association of Ireland. Ophthalmoplegic Migraine. Available at:
  http://www.migraine.ie/types-of-migraine/ophthalmoplegic-migraine/ [Last accessed: November 2018]
 6. The Migraine Association of Ireland. Vestibular Migraine. Available at:
  http://www.migraine.ie/types-of-migraine/vestibular-migraine/ [Last accessed: November 2018]
 7. WebMD. Status Migrainosus. Available at:
  https://www.webmd.com/migraines-headaches/guide/status-migrainosus-symptoms-causes-treatment [Last accessed: November 2018]

กลับไปด้านบน