เครื่องมือและแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับไมเกรน

การติดตามและเฝ้าสังเกตไมเกรนของคุณจะช่วยให้คุณเข้าใจถึงสภาวะของโรค ช่วยให้คุณได้ทราบว่าอะไรคือสิ่งกระตุ้นของคุณและอาการไมเกรนจะคงอยู่ยาวนานเท่าไร

เครื่องมือด้านล่างนี้ ช่วยให้คุณสามารถติดตามอาการไมเกรนของคุณและตรวจสอบผลกระทบของไมเกรนที่มีต่อชีวิตของคุณ

เครื่องมือ

MIGRAINE
IMPACT
ASSESSMENT
(การประเมินผลกระทบจากไมเกรน)

สร้างมุมมองแบบองค์รวม 360 วัน ของผลกระทบจากไมเกรนที่มีต่อชีวิตของคุณ

เครื่องมือนี้สำหรับใช้กับผู้ใหญ่ที่เป็นไมเกรนเท่านั้น
ข้อสงวนสิทธิการใช้งาน: ข้อมูลในเครื่องมือนี้ใช้สำหรับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีวัตถุประสงค์สำหรับการวินิจฉัยโรคหรือสภาวะอื่นๆ หรือในการเยียวยา การบรรเทา การรักษา หรือการป้องกันโรค

เครื่องมืออื่นๆ

คู่มือแนวทางการ
ปรึกษาแพทย์

 

การอธิบายให้แพทย์ของคุณฟังอย่างชัดเจนว่าไมเกรนมีผลกระทบต่อคุณอย่างไรอาจเป็นเรื่องยาก จนทำให้คุณอยู่กับความที่รู้สึกว่าไม่มีใครเข้าใจถึงผลกระทบของไมเกรนที่คุณเป็น

ในการพูดคุยกับแพทย์ มี 3 สิ่งสำคัญที่พวกเขาจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับไมเกรนของคุณ ได้แก่ จำนวนครั้งที่เกิดอาการไมเกรนกำเริบและจำนวนวันที่ได้รับผลกระทบจากไมเกรน ยาไมเกรนที่คุณรับประทาน และไมเกรนมีผลต่อชีวิตของคุณอย่างไร

คู่มือแนวทางการปรึกษาแพทย์นี้สามารถช่วยให้คุณตีกรอบบทสนทนาที่ให้รายละเอียดเพียงพอและเกิดประโยชน์ต่อไมเกรนได้ดียิ่งขึ้น

เครื่องมือในการจดบันทึก

MIGRAINE DIARY
บันทึกประจำวันของไมเกรน

 

มีไว้สำหรับบันทึกลักษณะอาการปวดศีรษะ สิ่งกระตุ้น อาการ ความถี่ ช่วงเวลาในการปวด ความรุนแรงของความปวด ยาที่รับประทาน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอาการปวดศีรษะ โดยรายละเอียดดังกล่าว มีประโยชน์ทั้งกับตัวคุณและแพทย์ของคุณเป็นอย่างมาก ดังนั้น คุณควรจดบันทึกรายละเอียดต่างๆ และทุกครั้งที่นัดหมายแพทย์ คุณควรนำสมุดบันทึกนี้ติดตัวไปด้วย เพื่อประโยชน์ในการวางแผนการรักษาและวิธีจัดการกับไมเกรนของคุณได้เหมาะสมที่สุด

กลับไปด้านบน